Branch in Wrocław


BRANCH IN WROCŁAW

  ul. MIĘDZYLESKA 2/6, 50 – 514 WROCŁAW
   tel./fax +48 71 33 46 561
   wroclaw@podolski.pl


 WHOLESALE MANAGER

 

Karolina Wasiela

   tel. +48 519 533 474
   wroclaw@podolski.pl

Dariusz Kałużniak

   tel. +48 519 533 476
   wroclaw@podolski.pl

 BUSINESS REPRESENTATIVES (region dolny śląsk):


Zbigniew Rogowiec

   tel. +48 501 438 423
   zbigniew.rogowiec@podolski.pl

Sylwester Karmanowicz

   tel. +48 517 768 835
   sylwester.karmanowicz@podolski.pl

Piotr Kaczmarek

   tel. +48 797 594 404
   piotr.kaczmarek@podolski.pl