Witamy na stronie

PODOLSKI Wojciech spółka komandytowa

 

Firma PODOLSKI Wojciech spółka komandytowa z siedzibą w niewielkiej wsi Lutomek w województwie wielkopolskim rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1990 roku. Jej założyciel Wojciech Podolski początkowo prowadził handel detaliczny, a dynamiczny rozwój firmy pozwolił mu na otwarcie hurtowni wędlin, mięsa i drobiu w Gorzowie (1993 r.), Wrocławiu (1995 r.) i Lubinie (1996 r.). Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku w roku 1998 podjął decyzję o budowie zakładu rozbioru i konfekcjonowania drobiu.

Od samego początku działalności staramy się wdrażać program intensywnego rozwoju firmy w zakresie inwestycyjnym, gospodarczym i ekonomicznym. Każdy kolejny rok jest dla naszej firmy kolejnym rokiem realizacji strategii zakładającej doskonalenie produktu i umacnianie marki na rynku.

 

Informujemy, że Przedsiębiorstwo PODOLSKI Wojciech spółka komandytowa realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla "PODOLSKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” (Numer wniosku: POIR.03.04.00-30-0615/20-00).

Celem przedmiotowego projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Dofinansowanie przeznaczone jest na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie zakupu towarów.

Koszt projektu (netto): 114 015,30 (słownie: sto czternaście tysięcy piętnaście złotych 30/100)
Kwota dofinansowania: 114 015,30 (słownie: sto czternaście tysięcy piętnaście złotych 30/100)
Okres realizacji: 2020-08-01 do 2020-10-20.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Nasza misja:

Być godnym zaufania dostawcą polskiego drobiu, mięsa i wędlin, zapewniającym naszym konsumentom w kraju i za granicą uznaną markę, znakomitą jakość, oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa.

PROW podolski eu

promocje

Nasze produktykurczak tuszka

   Elementy drobiowe

zestaw rodzinny grill

Elementy drobiowe - grill

map

    Formy pakowania