Celem działania Firmy Handlowo-Produkcyjnej "PODOLSKI" Wojciech Podolski - jest rozbiór mięsa białego oraz produkcja mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych, mięsa garmażeryjnego drobiowego, bezpiecznego dla zdrowia klientów.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie BRC Global Standard for Food Safety, ma na celu spełnienie wymagań przepisów prawnych, wzrost zaufania klientów do firmy, poprawę organizacji pracy oraz doskonalenie świadomości i odpowiedzialności pracowników.

Mając na uwadze, iż rozwój naszej firmy zależy od satysfakcji naszych Klientów, zobowiązujemy się do produkcji wyrobów o wysokiej i stabilnej jakości, bezpiecznej dla zdrowia konsumenta. Bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów zapewniamy poprzez przestrzeganie zasad GMP i GHP oraz analizowanie zagrożeń i monitorowanie krytycznych punktów kontroli w całym cyklu technologicznym - od przyjęcia surowca do wydania wyrobu gotowego do klienta.

Zamierzamy osiągnąć następujące cele strategiczne:

  • etyczne postępowanie w biznesie,
  • spełnienie wymagań przepisów prawnych Unii Europejskiej,
  • stałe monitorowanie dostawców surowca,
  • ciągłe dostosowywanie naszych wyrobów do wymagań klienta,
  • orientacja klienta - spełnienie wymagań klienta i minimalizacja reklamacji,
  • stałe utrzymanie reżimu sanitarno-higienicznego w procesie produkcji,
  • poprawa organizacji pracy i usprawnienie komunikacji wewnętrznej,
  • zwiększenie świadomości jakościowej pracowników,
  • jasne określenie potrzeb i oczekiwań Klientów,
  • stałe monitorowanie oddziaływania na środowisko.

Będziemy systematycznie nadzorować realizację Polityki Bezpieczeństwa Żywności w trakcie audytów wewnętrznych oraz przeglądów systemu.

Zobowiązujemy pracowników zakładu do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić Politykę Bezpieczeństwa Żywności i osiągnąć wytyczone cele.